ZMIANA SIEDZIBY

Uprzejmie informujemy, iż siedziba Ośrodka została przeniesiona do nowej lokalizacji. Nasz nowy adres to:

UL.HUTNICZA 50/1A
54-139 WROCŁAW


Zmianie uległ również numer telefonu stacjonarnego: 71 350-48-44

Zapraszamy!
Aktualizacja terminów kursów 2016 - dodano: 19.07.2016

Poniżej znajdą Państwo terminy rozpoczęcia kolejnych edycji kursów w okresie 1. półrocza 2016:


KURSY SPECJALISTYCZNE

Uwaga: zmiana terminu kursu Ordynowanie leków oraz wystawianie recept - 17.09.2016
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa - 27.08.2016 - promocja cenowa 250zł!
 • Wykonywanie i interpretacja zapisów elektrokardiografii - 27.08.2016 - promocja cenowa 250zł!
 • Wywiad i badanie fizykalne - 03.09.2016 - promocja cenowa 490zł!
 • Ordynowanie leków oraz wystawianie recept - 03.09.2016
 • Audiometria - 03.09.2016
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek - 03.09.2016
 • Szczepienia ochronne noworodków - 03.09.2016
 • Leczenie ran - 03.09.2016 - promocja cenowa 450zł!
 • Testy skórne - 10.09.2016
 • Endoskopia - 10.09.2016
 • Edukator w cukrzycy - 19.11.2016
 • Wykonywanie badania spirometrycznego - 19.11.2016

NOWOŚĆ!
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - Cena: 350,00 zł

 • Wywiad i badanie fizykalne - kurs wymagany przed przystąpieniem do specjalizacji
  Cena regularna: 700,00 zł
  Cena promocyjna dla osób biorących udział w specjalizacjach w OKSKM : 550,00 zł

KURSY KWALIFIKACYJNE
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 21.05.2016
 • Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania - 21.05.2016
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - 28.05.2016
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 10.09.2016
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących - 10.09.2016
 • Pielęgniarstwo paliatywne - 10.09.2016
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - listopad 2016
 • Pielęgniarstwo ratunkowe - listopad 2016

Przypominamy, że prawidłowe zgłoszenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obejmuje wymieniony poniżej komplet dokumentów, który należy wypełnić i wysłać:
 • wniosek o dopuszczenie do danej specjalizacji/kursu (do pobrania: doc lub pdf)
 • zaświadczenie potwierdzające staż pracy (dotyczy kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji)
 • prawo wykonywania zawodu
Nowy kurs - dodano: 13.01.2016

NOWOŚĆ!

KURSY SPECJALISTYCZNE
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek - 06.02.2016

  Cena: 350zł

Nowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych - dodano: 24.08.2015

Minister zdrowia podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

Podstawą opracowania programów jest art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 1562):
 • zmniejszono liczbę dziedzin kształcenia w ramach specjalizacji - z 26 do 17,
 • zwiększono liczbę dziedzin kształcenia dla kursów kwalifikacyjnych - z 21 do 24.
Skrócenie czasu trwania szkoleń zwiększy ich dostępność. To istotne z punktu widzenia samych pielęgniarek i położnych oraz ich pracodawców, dla których istotne znaczenie ma skrócenie absencji pracownika w związku z jego udziałem w szkoleniach podyplomowych.

Zatwierdzone programy kształcenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Ostateczny nabór na specjalizację geriatryczną! - dodano: 25.05.2015

Rozpoczynamy Specjalizację w dziedzinie geriatrii - termin składania wniosków mija 05.06.2015r

Kształcenie rozpoczęte przed 23 sierpnia 2015, na podstawie decyzji wydanych również przed 23 sierpnia 2015r, może być kontynuowane do momentu zakończenia rozpoczętej edycji.

Cena wynosi 290zł miesięcznie (czas trwania 18 miesięcy).

Nowy kurs - dodano: 05.05.2015

Miło nam poinformować Państwa, że ponownie wygraliśmy konkurs na organizację:

"SPECJALISTYCZNEGO KURSU DLA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Kurs jest bezłatny, współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach zajęć teoretycznych kursu oferujemy Państwu obiad oraz materiały dydaktyczne.

TERMIN REALIZACJI:
 • Wrocław: 22,23,24,29,30,31 maj
 • Zgorzelec: 22,23,24,29,30,31 majzobacz starsze wpisy »

Kadrmed - Jolanta Westwalewicz