Zmiana terminów - dodano: 04.09.2018


Uprzejmie informujemy, iż z powodu niewystarczającej ilości chętnych kurs Pielęgniarstwa Rodzinnego zostaje przełożony na 29.09.2018.

Aktualizacja terminów kursów 2018 - dodano: 29.08.2018


Poniżej znajdą Państwo terminy rozpoczęcia kolejnych edycji kursów w okresie 2. półrocza 2018:

Nowości:
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - Cena: 400 zł
 • Wywiad i badanie fizykalne - kurs wymagany przed przystąpieniem do specjalizacji. Cena: 500 zł


KURSY SPECJALISTYCZNE
 • 08.09.2018 - Resuscytacja krążeniowo oddechowa
 • 08.09.2018 - Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodków
 • 15.09.2018 - Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • 15.09.2018 - Szczepienia ochronne noworodków
 • 15.09.2018 - Endoskopia
 • 15.09.2018 - Wywiad i badanie fizykalne
 • 22.09.2018 - Wykonywanie i interpretacja zapisów elektrokardiografii
 • 22.09.2018 - Leczenie ran
 • 06.10.2018 - Wykonywanie badania spirometrycznego
 • 13.10.2018 - Testy skórne
 • październik 2018 - Podstawy opieki paliatywnej
 • październik 2018 - Ordynowanie leków oraz wystawianie recept
 • 10.11.2018 - Edukator w cukrzycy
 • 10.11.2018 - Audiometria

KURSY KWALIFIKACYJNE
 • 08.09.2018 - Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • 22.09.2018 - Pielęgniarstwo internistyczne
 • 22.09.2018 - Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • 29.09.2018 - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • 29.09.2018 - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • 29.09.2018 - Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania
 • 20.10.2018 - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • listopad 2018 - Pielęgniarstwo geriatryczne
 • listopad 2018 - Pielęgniarstwo ratunkowe
 • listopad 2018 - Pielęgniarstwo paliatywne
 • listopad 2018 - Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

SPECJALIZACJE
 • Opieka paliatywna - rozpoczęcie specjalizacji - 2018

Przypominamy, że prawidłowe zgłoszenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obejmuje wymieniony poniżej komplet dokumentów, który należy wypełnić i wysłać:
 • wniosek o dopuszczenie do danej specjalizacji/kursu (do pobrania: doc lub pdf)
 • zaświadczenie potwierdzające staż pracy (dotyczy kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji)
 • prawo wykonywania zawodu
INFORMACJA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - dodano: 23.05.2017


OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:
 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

I. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
III. Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.
zobacz starsze wpisy »

Kadrmed - Jolanta Westwalewicz